Plouă

Plouă si totul e-un nor,
E-un zumzet năuc, un fior,
Un vuiet ce pare-a șopti:
-Trezirea, ieșiți, sunteți vii!